REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko
SKUPŠTINA UDRUŽENJA                    

Na osnovu člana 43. – 59. Statuta  LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko, a shodno Odluci Upravnog odbora Udruženja od 05.05.2011. godine  SAZIVAM

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA

koja će se održati dana 27.05.2011. godine u prostorijama Lovačkog doma u Vidovićima sa početkom u 17 sati .

Za SKUPŠTINU predlažem sljedeći :
D N E V N I     R E D

1.  IZBOR RADNIH TIJELA
a) Radno Predsjedništvo ………………………………….5 članova
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika ……………………..2 člana
c) Verifikacionu komisiju …………………………………3 člana
d) Komisiju za zaključke …………………………………3 člana

2.  IZVJEŠTAJ O RADU ORGANA SKUPŠTINE
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja
b) Izvještaj Glavnog lovovođe Udruženja i Komisije za provedbu Plana gazdovanja
c) Izvještaj Glavnog kinologa Udruženja
d) Izvještaj Tužioca Udruženja
e) Izvještaj Disciplinskog suda Udruženja
f) Finansijski izvještaj za 2010. godinu
g) Izvještaj Nadzornog odbora Udruženja

3.  IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE
4.  DISKUSIJA PO IZVJEŠTAJIMA I USVAJANJE ISTIH
5.  USVAJANJE NORMATIVNIH AKATA UDRUŽENJA (STATUT I PRAVILNICI)
6.  USVAJANJE PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM ZA LOVNU 2011./2012. GODINU
7.  USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA I NAKNADA ZA LOVNU 2011./2012. GODINU
8.  PRIJEDLOZI ZA PRIZNANJA, ODLIKOVANJA I POČASNA ZVANJA
9.  NELEGALNE AKTIVNOSTI GRUPE LOVACA IZ SEKCIJA VISOKO I I VISOKO II
10.ŽALBA NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA
11.ZAHTJEV ZA SAGLASNOST ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Visoko, 05.05.2011. godine

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko
Jasmin  Dlakić  s.r