O nama

predah36Visoko, tipični bosanski gradić sa prigradskim naseljima i lijepim selima koja ga okružuju, poznato je od davnina. U istorijskom smislu posebno je zanimljivo razdoblje srednjeg vijeka i procvata stare bosanske države, od kad i postoje mnogi dokazi da je Visoko tada bilo krunidbeno i stono mjesto bosanskih vladara.

Visoko se nalazi u Sarajevsko-Zeničkoj kotlini, na ušću rijeke Fojnice u Bosnu, praktično u samom srcu Bosne i Hercegovine (43°59’20 sjeverne geografske širine i 18°10’41 istočne geografske dužine). Zahvaljujući tom povoljnom geografskom položaju, a i pored relativno male lovne površine i guste naseljenosti, Visočani su se od davnina bavili lovom kao razonodom i sportom. Pisani tragovi kazuju da je Lovačko društvo formirano 1920.-te godine, kad je okupljalo 55 članova iz Kaknja, Vareša, Ilijaša, Breze i Visokog, sa sjedištem u Visokom. Prvi predsjednik društva bio je Salih ef. Ahić, a funkciju sekretara obavljao je Pavle Andrašić. U arhivu Društva sačuvan je original dokumenta “Osnovna pravila Lovačkog društva u Visokom” iz 1926. godine, koji se osim u terminologiji ne razlikuje mnogo od današnjih normativnih akata ili statuta Društva.
Do omasovljenja i procvata Društva došlo je nakon završetka II svjetskog rata, mada je ono djelomično funkcioniralo i u toku rata. Lovačko društvo “Srndać” obnovilo je svoju aktivnost 20.maja 1946. godine i funkcioniralo je na nivou tadašnjeg Visočkog sreza. Prvi poslijeratni predsjednik bio je ing. Mulo Dlakić, a funkciju sekretara obavljao je Salem Handžić. Prva lovnoprivredna osnova za gazdovanje lovištem je izrađena 1969. godine od strane dipl.ing.vet. Ifeta Ahića. Iz tog perioda datira i članstvo Društva u Savezu lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine čiji je i danas član.

lov45Posebno značajna godina u istoriji Društva je 1969. kad naše društvo dobija vlastite prostorije u centru grada, čime se dobijaju i optimalni uvjeti za rad Društva i okupljanje članova u klub-kafani. Nakon toga, visočki lovci grade lovačku kuću na Medeniku-selo Svinjarevo, koju osim lovaca rado posjećuju planinari, izviđači i drugi ljubitelji prirode. Kuća je u više navrata renovirana i proširena, a nažalost u proteklom ratu u BiH potpuno je uništena. Trenutno se vode aktivnosti na obnavljanju ove lovačke kuće. Društvo je napravilo i lovačku kuću u Vidovićima i Prhovu, popravilo kuću u Smršnici, a u završnoj fazi su radovi na kući na Brezoviku (Konđilo). Osim ovih objekata, lovci našeg društva su napravili i uredili više nadstrešnica, česmi i izvorišta vode. I u toku rata u BiH, društvo je bilo izuzetno aktivno, pokušavajući zaštiti divljač i objekte od ratnih stradanja. Svoj rad društvo intenzivira završetkom rata, radovima na lovačkom domu u Visokom, gdje je uređena klub-kafana i kancelarije a prizemlje zgrade koja je u vlasništvu Društva je komercijalno izdato što je poboljšalo i ekonomsku osnovu samog Društva.
Od 1946. do 1992. godine Društvo je brojalo između 250 i 350 članova, dok danas okuplja 300 članova-lovaca organizovanih u sedam sekcija: Kralupi, Gračanica, Poriječani, Moštre-1, Moštre-2 i Visoko I i II. U Društvu su aktivni svi organi i komisije: upravni i nadzorni odbor, savjet za lovstvo, disciplinski tužilac i sud, komisija za edukaciju, komisija za polaganje lovačkih ispita i komisija za podmladak. Planira se i reaktiviranje sekcije za streljaštvo.

pocasni03Funkciju Predsjednika Udruženja i Upravnog odbora ULD “SRNDAĆ 1920” obavlja gdin. Mirsad Čurt, potpredsjednik je gdin. Azem Smajić,  članovi UO su još i gospoda Bekrić Edin, Dedić Dževahid, Begić Naser, Porča Osman, Dedić Naser, Halilbegović Emir i Rizvanović Ilhan.

Predsjednik Skupštine Udruženja je Jasmin Dlakić, predsjednik Nadzornog odbora je Adis Hajlovac, predsjednik Disciplinskog suda je Nusret Čurt, a upravnik lovišta je Seid Rožajac dipl. ing. šum.

Tokom proteklih 98 godina od osnivanja Lovačkog društva do danas promijenilo se bezbroj generacija lovaca ali su svi oni ostavili trajan pečat u razvoju Društva i lovnog sporta uopće. Bavljenje lovom u našim krajevima je gotovo u pravilu vezano za porodičnu tradiciju, a ljubav prema lovu se prenosila s generacije na generaciju. I u ovo današnje vrijeme, što nas posebno raduje, sve veći broj mlađih ljudi se interesuje za naše aktivnosti i sam lov pa možemo biti sigurni u budućnost našeg udruženja lovaca.